Zahraniční pobyty, stipendia a stáže

Seminář čínských studií doporučuje absolvovat studijní pobyt v Číně nebo na Taiwanu po ukončení druhého roku bakalářského studia (je to z hlediska dosažené úrovně čínštiny jednoznačně efektivnější než dřívější výjezd). Nominace a akceptační dopisy jsou vyřizovány výhradně pro studium po ukončení druhého ročníku. Studentům je však umožněn i dřívější výjezd, pokud získají stipendium sami z jiných zdrojů.

Masarykova Univerzita (na úrovni univerzity, fakulty, nebo Semináře čínských studií) má v současné době uzavřeny smlouvy s univerzitami v Číně a na Taiwanu.

Ke studijnímu pobytu na těchto univerzitách lze získat stipendia Masarykovy univerzity nebo čínská stipendia CSC (China Scholarship Council). V případě stipendií MU jsou studenti nominováni Seminářem čínských studií. V případě stipendií CSC Seminář čínských studií zajišťuje nominovaným studentům akceptační dopisy od partnerských univerzit, o vlastní stipendium pak student žádá sám.

Seminář čínských studií dále nominuje každý rok studenty na vládní stipendia v rámci kvót přidělených jednotlivým českým univerzitám. Seminář čínských studií rovněž doporučuje studenty na taiwanská stipendia (Huayu Enrichment Scholarship).

 

Výběr studentů pro nominace a doporučení se řídí výsledky jednotného rozřazovacího testu, podle kterého jsou vybíráni kandidáti na jednotlivá stipendia. Rozřazovací test se píše vždy na podzim druhého roku studia. K testu se mohou přihlásit pouze ti studenti, kteří během prvního ročníku úspěšně absolvovali základní povinné předměty (Úvod do studia Číny, Čínské písmo, Fonetika čínštiny, Gramatika I a II, Čínština I a II).

Studenti se mohou také sami ucházet o stipendia z dalších zdrojů:

1) Studenti mohou samostatně žádat o stipendia CSC (China Scholarship Council)

2) Stipendia Konfuciova institutu v Olomouci

3) Ke studiu na Taiwanu lze žádat o taiwanská stipendia (Huayu Enrichment Scholarship). O tato stipendium mohou zájemci žádat samostatně (přes Taipei Economic and Cultural Office v Praze), avšak větší váhu má nominace podaná Seminářem čínských studií.

4) Studenti se slovenskou státní příslušností se mohou ucházet o roční vládní stipendia SR. Stipendia administruje Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info