Pro uchazeče o studium

Studujte u nás

Pro úspěšnou komunikaci s čínským kulturním prostředím jsou důležité tři věci: jazyk, porozumění soudobé čínské společnosti a politice, znalost čínské kultury. Obor Čínská studia připravuje studenty systematicky ve všech třech oblastech.

Podat přihlášku

Chci studovat...

Bakalářské studium

Představení studijního programu

Chcete se naučit čínsky a porozumět Číně? Studijní program Čínská studia nabízí intenzivní výuku moderní čínštiny a studium čínské kultury ve všech jejích aspektech – společnost, politika, dějiny, čínské myšlení, literatura. Obě tyto oblasti, jazyk a kultura, jsou ve studijním plánu zastoupeny zhruba půl na půl.

Bakalářský program je vhodný, jak pro úplné začátečníky bez znalosti čínštiny (vše vás naučíme), tak pro pokročilé studenty, kteří od prvního semestru mají specificky upravené kurzy tak, aby mohli svou znalost zlepšovat.

Jazykový program je intenzivní a různorodý. Čínštinu se studenti učí v různých kurzech minimálně 10 hodin týdně v prvním ročníku, 8 hodin ve druhém a 6 hodin ve třetím, ovšem v závislosti na volbě nepovinných předmětů zpravidla výrazně více. Studentům jsou nabízeny následující kurzy:

 • základní povinný kurz čínštiny
 • intenzivní dril – procvičování probraného v malých skupinách (4-6 studentů)
 • intenzivní konverzace formou „1 na 1“ (jeden student a jeden učitel)
 • online kurzy „1 na 1“ ve spolupráci s partnerskými univerzitami v Číně a na Taiwanu
 • četba textů v čínštině
 • ve třetím ročníku speciální kurz s použitím autentických materiálů z populární kultury Číny a Taiwanu
 • v prvním semestru jsou navíc povinné kurzy gramatiky, fonetiky a čínského písma

Kurzy jsou vedeny čínskými lektory (rodilými mluvčími), kromě gramatiky, fonetiky, písma a četby textů, kde je nutný český vyučující.

Studijní program Čínská studia zaměstnává každoročně množství čínských lektorů (až 15 lektorů najednou), což umožňuje tu nejintenzivnější možnou výuku jazyka včetně konverzací „1 na 1“.

Osou kulturní části studijního programu jsou potom povinné předměty, které studenty seznamují s čínskými dějinami, literaturou a myšlením. Tyto předměty podávají základní přehled čínských politických a kulturních dějin, který je nezbytný pro jakékoliv seriózní studium Číny. Leckteré zvláštnosti čínské kultury jsou pozoruhodně trvalé již přes dva tisíce let a teprve důkladná znalost čínské kultury nám umožňuje porozumět řadě aktuálních problémů.

Na povinné předměty navazují předměty volitelné, které si student volí dle svého zájmu a za studium jich absolvuje celkem nejméně devět. Většina volitelných předmětů je orientována na moderní čínské dějiny a problémy soudobé Číny.

U některých volitelných předmětů je vyučovacím jazykem angličtina. Každý semestr rovněž realizujeme kurzy vedené odborníky ze zahraničí.

Samozřejmostí jsou také studijní pobyty v zahraničí. Dlouhodobý (1-2 semestry) studijní pobyt v Číně nebo na Taiwanu je běžnou a doporučovanou součástí studijního programu Čínská studia. Nabízíme množství stipendií z různých zdrojů. Studijní pobyt v čínském prostředí je klíčový z hlediska studia jazyka i poznání reality života v Číně.

 

Je studium programu pro vás?

 • Učíte se rádi cizí jazyky? Jste ochotni věnovat intenzivní a dlouhodobé úsilí studiu velmi obtížného cizího jazyka?
 • Jste připraveni strávit delší dobu v zahraničí ve velmi exotickém prostředí, které přináší vzrušení a dobrodružství, ale nevyhnutelně také nepříjemnosti a deziluze?
 • Je vaším snem do hloubky poznávat odlišnou civilizaci a odlišné myšlení tamních lidí, přestože (jak brzy zjistíte) „tam“ nebudu nikdy úplně „doma“?

 

Praxe

Běžnou a doporučovanou součástí programu je nejméně jednosemestrální studijní pobyt v Číně.

 

Uplatnění absolventů

Jako absolvent budete umět čínsky a budete rozumět klíčovým čínským reáliím, problémům čínské společnosti a politiky i otázkám spojeným s rostoucím globálním vlivem Číny. Česká společnost bude potřebovat stále více odborníků na Čínu, kteří dovedou objasnit čínské postoje v mezinárodním obchodu i mezinárodní politice a jejich komplikované souvislosti. Rovněž bude potřebovat stále více lidí vládnoucích čínským jazykem. Studijní program Čínská studia takové odborníky vychovává. Studium je to náročné, avšak dřina se vyplatí - otevírá fascinující a znepokojivý svět, který se bude stále více prolínat se světem, ve kterém žijeme. Jazykově vybavení odborníci, kteří tomuto procesu rozumí, budou stále žádanější. Absolventi programu najdou uplatnění jako koordinátoři čínsko-českých projektů v zahraničním obchodu, v diplomacii, v médiích, jako překladatelé a tlumočníci i jako učitelé čínštiny.

 

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Předměty

Více informací zde

 

Podmínky přijetí

Test studijních předpokladů (TSP): ano, více zde

Oborová zkouška: ne

Možnost prominutí přijímací zkoušky: ano

Přijetí bez přijímací zkoušky

Prominutí přijímací zkoušky je možné. Vyhledejte si přesné podmínky prominutí přijímací zkoušky zde. 

Podrobné informace o přijímacím řízení

Obecné informace o přijímacím řízení

Filozofická fakulta MU nepřihlíží k výsledku státních maturit a k výsledkům národních srovnávacích zkoušek SCIO.

Kritéria hodnocení

Uchazeči budou seřazeni do pořadí k přijetí na základě výsledku TSP.

 

Magisterské studium

Představení studijního programu

Studijní program Čínská studia je zaměřený na soudobou Čínu jako oblast střetávání tradice a současnosti, střetávání čínských a cizích vlivů. Předpokládá znalost čínštiny na úrovni HSK 4.

Kromě intenzivních kurzů gramatiky, konverzace a četby si studenti zapisují přednáškové cykly. Ty je do hloubky seznámí s politickým vývojem v regionu (proměny institucí a ideologií, dopad režimů na společnost), s vybranými náměty z kulturní antropologie (rodinné vztahy, antropologie jazyka, gender), s různými aspekty kultury vč. populární kultury (literatura sci-fi, bojová umění, film) a současným stavem náboženství (lokální kulty na Taiwanu, náboženská situace v ČLR).

Přednášejí místní, ale i hostující profesoři, většinou z Evropy. Velký důraz se klade na intenzivní výuku jazyka ve společných i individuálních kurzech vedených kvalifikovanými rodilými mluvčími. Během studia se vyjíždí na stáž v Číně nebo na Taiwanu, s možností terénního výzkumu. Nabízí se také příležitost získat joint-degree po ročním studiu na MUNI a dalším roce na Zhejiangské univerzitě / Zhejiang University.

Absolventi programu budou odborníci na současnou čínskou problematiku s výbornou znalostí jazyka a kvalitní orientací v čínském prostředí.

 

Je studium programu pro vás?

 • Učíte se čínsky a nejste dost spokojeni s dosavadními znalostmi?
 • Chcete detailně poznat problematiku Číny?
 • Zajímá vás práce s lidmi a výzkum v terénu?
 • Nebojíte se náročného studia?

Souhlasně přikyvujete? Pak jsou Čínská studia ta správná volba pro pokračování vašeho vzdělání na magisterském stupni!

 

Praxe

Praxe během studia nejsou povinné, ovšem získání praktických zkušeností například při tlumočení je vítané. Pokud během semestru probíhají veletrhy, nebo přijíždějí čínské a taiwanské delegace, škola podporuje účast studentů.

 

Uplatnění absolventů

Absolventi budou odborníky na současnou čínskou politiku, společnost a různé kulturní aspekty, kteří ovládají mluvenou i psanou moderní čínštinu a mají cenné zkušenosti z dlouhodobého pobytu v čínském prostředí. S touto kvalifikací je budou vyhledávat společnosti, které obchodují nebo jinak spolupracují s Čínou. Pokud se zaměřují na jazyk, mohou překládat nebo vyučovat. Mnoho absolventů nachází uplatnění přímo v Asii.

 

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Předměty

Víze informací zde.

 

Podmínky přijetí

Komu je program určen: Vyžadována je znalost moderní čínštiny na úrovni B-1 SERR. Bakalářský titul ze sinologických oborů v Brně, Praze a Olomouci je dostatečným dokladem. Zájemci z jiných oborů předloží podrobný doklad o absolvovaném studiu čínštiny (místo, délka, intenzita).

Předmět přijímací zkoušky:

 • bakalářská nebo diplomová práce spolu s posudky vedoucího práce i oponenta. Uchazeč vše dodá v pdf na e-mail sinsekretarka@phil.muni.cz nejpozději 10 dní před ústním pohovorem. Pokud je práce veřejně přístupná na stránkách příslušné univerzity, uchazeč zašle odkaz na adresu, odkud je možné práci stáhnout (včetně posudků vedoucího a oponenta).
 • ústní pohovor. Tématem ústního pohovoru je studijní záměr studenta v zamýšleném magisterském studiu. Student přijde s předběžnou představou o tom, jakému tématu by se chtěl věnovat a přednese svůj studijní záměr ústně v ca 5minutovém projevu. Přijímací komise může v rámci pohovoru testovat schopnosti a znalosti studenta v jakémkoliv ohledu souvisejícím se zamýšleným studiem. Komise může rovněž vznést doplňující otázky k předložené bakalářské práci.

Hranice úspěšnosti přijímací zkoušky: 75 bodů (maximální počet bodů 100). Z toho bakalářská práce – max. 40 bodů, pohovor – max. 60 bodů.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info