Seminář čínských studií

92% našich studentů vyjíždí na studijní pobyt na Dálný východ

„Význam Číny v soudobém světě narůstá, Čína se stává globální velmocí. Česká společnost potřebuje více odborníků na Čínu, kteří dovedou objasnit čínské postoje v různých situacích a jejich komplikované souvislosti. Rovněž potřebuje více lidí vládnoucích čínským jazykem. Program Čínská studia takové odborníky vychovává.“

Dušan Vávra (vedoucí Semináře čínských studií)

Nepřelédněte...