5.12.2019

Stárnutí populace v Číně

Čína je nejlidnatější zemí na světě, počet obyvatel dosahuje téměř 1,4 miliardy obyvatel. Odhaduje se, že růst populace Číny dosáhne svého vrcholu v roce 2029 a zastaví se na hodnotě 1,44 miliardy obyvatel. Podle studie, která byla vypracovaná pro čínskou vládu místní akademií společenských věd (CASS), poté nastane pád.

Z dalšího výzkumu vyplývá, že podle odhadů počet obyvatel Číny klesne v roce 2050 na 1,36 miliardy a za dalších 15 let hrozí pád až na 1,17 miliardy obyvatel, pokud se porodnost nezmění, uvedl server BBC.

Porodnost v Číně je nyní na nejnižší úrovni od založení Čínské lidové republiky před 70 lety. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil čínský statistický úřad. Zdá se tedy, že  dodržování politiky jednoho dítěte vede ke stárnutí populace. 

To, jak si Čína stojí, lze vyčíst ze statistik. Největší porodnost je v Nigeru, kdy na jednu ženu připadá 6,49 dítěte, na chvostu žebříčku najdeme Singapore s 0,82 dítěte na jednu matku. Čína se nachází na 182. místě s koeficientem 1,6 dítěte. Česká republika je na tom ještě o něco hůře s 1,45 dítěte na matku.

Čínské vládě se tedy podařilo zastavit růst populace, avšak to sebou nese další negativní důsledky jako je například stárnutí populace. Podle odhadů bude v roce 2050 téměř čtvrtina populace v důchodovém věku, jak lze vidět na následujícím grafu. 

Zdroj: WU, Pengkun, WU Chong a Yuanyuan WU. Reforming Path of China’s Fertility Policy in Stabilizing Demographic Dividends Perspective.

Stárnutí čínské populace má neblahé důsledky pro penzijní systém, který se ale potýká i s jinými problémy jako je například nízká návratnost investic, málo příspěvků a nízké procento pokrytí. Zatímco v roce 2013 připadalo na jednoho důchodce 4,6 pracujících, kolem roku 2030 by to mělo být jen 1,6 pracujících, což vytváří tlak nejen na stát, ale také na potomky, kteří se budou muset o své příbuzné, jak velí tradice, postarat. V Číně se nyní objevuje tzv. model 4 - 2 - 1, to jest čtyři prarodiče, dva rodiče a jedno dítě, které je má na starost. Postarat se o sedm dospělých lidí z jednoho platu je téměř nereálné. Bylo to náročné, i když jich bylo více, ale ono jich je, v důsledku politiky jednoho dítěte, méně.

Autorka: studentka FF MU

Použité zdroje a literatura

BAILEY, Dominic, RUDDY, Mick a Marina SHCHUKINA. Ageing China: Changes and challenges. [online]. BBC, 2012 [cit. 3.12.2019]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/world-asia-19630110

CIA. The World Factbook. [online]. CIA, 2019 [cit. 3.12.2019]. Dostupné z: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2127rank.html 

KUBELKA, Jan. Čínská populace dosáhne vrcholu v roce 2029, uvádí studie. Zemi hrozí ekonomické problémy. [online]. 6.1.2019 [cit. 5.12.2019]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/cina-populace-politika-jednoho-ditete_1901061123_jak

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info