22.12.2019

Děti migrantů

Čínská společnost je nesourodá, a to jak z pohledu rozevírajících se ekonomických nůžek, tak z pohledu nerovnoměrného rozložení obyvatelstva. Většina střední třídy totiž žije ve městech, a to převážně na východním pobřeží, zatímco zbytek země je poměrně chudý a postupně se vylidňuje. Na venkově žije téměř polovina všech obyvatel a průměrný rozdíl životní úrovně mezi venkovem a městem je 63%. 

Odhady říkají, že v Číně se v roce 2018 nacházelo přibližně 288 milionů migrantů za prací. Co si pod tímto pojmem představit? Jedná se o obyvatele Číny, kteří jsou registrování v systému Chu-kchou s venkovským statusem, kteří pracují ve městě, kam se přestěhovali. Mnohé děti se tam i narodili, ale protože jejich rodiče mají status vesnické registrace, tak jej dědí i jejich děti. Lidé s venkovskou registrací Chu-kchou nemají ve městech nárok na sociální dávky, zdravotní péči nebo vzdělání. Proč se tedy do měst stěhují?

Jak napovídá úvod tohoto textu, na venkově je chudo, chybí pracovní místa. Pokud chtějí lidé z venkova zlepšit svůj status, často jim nezbývá nic jiného než migrovat za prací do měst. A následující graf tuto teorii podporuje.

Populace migrantů v Číně Zdroj: Migrant workers and their children. [online]. China labour bulletin, 2019. [cit. 3.12.2019]. Dostupné z: https://clb.org.hk/content/migrant-workers-and-their-children

Vláda se snaží situaci řešit, avšak zatím asi nic nemá kýžené výsledky. Některé úřady se snaží migranty poslat zpátky do jejich provincií nebo v extrémních případech bourají ubytovny ve městech, kde migranti žijí. Problém je o to hlubší, že se netýká jen migrantů, ale i jejich dětí, které s nimi cestují a žijí nebo, které zanechají doma na venkově. Bývají nazývání pojmem “left behind children.” Z výzkumu, který byl proveden v roce 2015 Národním statistickým úřadem vyplývá, že dětí migrantů je 103 milionů, tedy necelých 38% všech dětí v Číně. 

Zdroj: Migrant workers and their children. [online]. China labour bulletin, 2019. [cit. 3.12.2019]. Dostupné z: https://clb.org.hk/content/migrant-workers-and-their-children

Opuštěné děti

Termín “Left behind children” ještě nemá český překlad, ale lze si pod ním představit děti, které žijí na venkově sami, případně s prarodiči nebo rodinnými známými, protože jejich rodiče pracují ve městech a vydělávají na živobytí. Tyto děti jsou odkázáni především sami na sebe, často nechodí do školy a jejich životní podmínky nejsou ani zdaleka ideální. 

Rodiče, kteří odejdou pracovat do měst, bohužel nemají často jinou možnost. Život je zde mnohem dražší a oni jsou rádi, že uživí sami sebe. 

Kvůli systému Chu-kchou, což je registrační systém obyvatel ČLR, nedosahují rodiče na výhody sociálního systému a jejich děti tak nemají nárok na vzdělání nebo pojištění ve městech. I to je jeden z důvodů, proč je rodiče sebou neberou. 

Podle výroční zprávy UNICEF z roku 2017 se jedná přibližně o 69 milionů dětí. 

Téma opuštěných dětí migrantů rezonuje na sociálních sítích a médiích. Lze najít spoustu smutných příběhů dětí, které chodí v zimě ve sněhu do školy, které už nemají vztah ke svým rodičům, fotograf Žen Š’-čchen fotí děti před tabulí, na kterou napsali vzkaz svým rodičům atd. 

Zdroj: FANG, Nanlin a Katie HUNT. Photographer documents the plight of China's left-behind kids. [online]. CNN, 2018 [cit. 5.12.2019]. Dostupné z: https://edition.cnn.com/2018/02/04/health/china-left-behind-kids-photography-intl/index.html

V roce 2016 vydaly čínské úřady manuál, ve kterém lokálním úřadům nařizují monitoring těchto dětí, rodičům doporučují alespoň telefonní kontakt a neziskové organizace se snaží zajistit přístup dětí k teplému oblečení a základním hygienickým potřebám. 

Neziskové organizace dále upozorňují, že nezaopatřené děti mohou být častějším cílem zneužívání, trápí je duševní problémy a roste u nich pravděpodobnost sebevraždy.

Autorka: studentka FF MU

Použité zdroje a literatura

CGTN. Meet Zhu, one of China’s left-behind children.  [online]. CGTN, 2015 [cit. 18.12.2019]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=ZZ5cnWfOcB8 

FANG, Nanlin a Katie HUNT. Photographer documents the plight of China's left-behind kids. [online]. CNN, 2018 [cit. 5.12.2019]. Dostupné z:
https://edition.cnn.com/2018/02/04/health/china-left-behind-kids-photography-intl/index.html 

MÁNERT, Oldřich. Děti čínského venkova strádají. Roky neviděly rodiče, kteří dřou ve městech. [online]. iDnes, 2018 [cit. 5.12.2019]. Dostupné z:
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/cina-venkov-rodice-deti-prace-mesta-migrace.A180206_131512_zahranicni_ert

Migrant workers and their children. [online]. China labour bulletin, 2019 [cit. 5.12.2019] Dostupné z: https://clb.org.hk/content/migrant-workers-and-their-children

SINOPSIS. Čína zblízka: stamiliony vnitrostátních migrantů a tikající bomba etnického a sociálního napětí. [online].  2018 [cit. 5.12.2019] Dostupné z: https://hlidacipes.org/pohled-cinu-zblizka-stamiliony-vnitrostatnich-migrantu-tikajici-bomba-etnickeho-socialniho-napeti/ 

UNICEF. Annual Report 2017.  [online]. Unicef, 2018 [cit. 5.12.2019]. Dostupné z: https://www.unicef.org/about/annualreport/files/China_2017_COAR.pdf


 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info