Nové magisterské studium dual degree

1. 5. 2017

Od školního roku 2017-2018 se součástí Mgr. studia oboru Kulturní studia Číny na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity stává program „dual degree“ ve spolupráci s Institutem čínských studií, Zhejiang University (Hangzhou, Čínská lidová republika).

Průběh Mgr. studia: 1. rok na FF MU, 2. rok na ZJU.

Studium je ukončeno získáním dvou Mgr. titulů (MU a ZJU) na základě obhájení jedné společné diplomové práce napsané v angličtině a splnění dalších požadavků (FF MU – státní zkouška).

 

Studium na ZJU zahrnuje:

1) povinnou část kurikula v angličtině

2) nepovinně možnost zápisu jakýchkoliv předmětů napříč Zhejiang University, pokud to vnitřní pravidla jednotlivých ústavů umožní (tedy vše mimo předměty z různých důvodů otevřených pouze pro studenty mateřských oborů, stejně jako je tomu na MU)

3) intenzivní pokročilý jazykový kurz moderní čínštiny

 

Povinná část kurikula na ZJU zahrnuje následující:

Studenti si povinnou sadu předmětů volí ze tří bloků dle jejich odborného zájmu.

1) Dějiny a civilizace

Tento modul se zaměřuje na extenzivní četbu klíčových textů čínské kultury a jejich soudobé interpretace. Studenti získají znalosti klíčových aspektů tradiční čínské civilizace a komplexní porozumění soudobým trendům v čínském myšlení. Studenti budou schopni analyzovat roli tradice v soudobých čínských reáliích prostřednictvím školních přednášek i exkurzím a výzkumu v terénu.

2) Společnost a život

Tento modul se zaměřuje na získání kompetencí v metodách empirického výzkumu a kritické analýze zdrojů v oblasti antropologie a sociologie. Studenti jsou vedeni k realizaci empirického výzkumu v rámci přípravy diplomových prací v různých institucích městské i venkovské Číny.

3) Transformace a rozvoj

Tento modul představuje politické a ekonomické změny, které formují Čínu od reforem v roce 1978. Studenti získají znalosti o fungování čínského politického systému v různých oblastech sociálního života. Studenti jsou vedeni k výzkumu zejména v podobě případových studií analyzujících konsekvence čínského ekonomického rozvoje v inter-disciplinární perspektivě.

Duální program Semináře čínských studií FF MU a Institutu čínských studií ZJU umožňuje řadu možností kombinace kurikula obou pracovišť. Z nich je třeba zdůraznit jednu, která bude zvláště podporována, neboť umožňuje systematickou realizaci výzkumných témat, která není možné uskutečnit při standardním studiu v ČR – realizaci výzkumu v terénu v čínském prostředí. Studenti se v průběhu studia na FF MU začnou připravovat na témata, ke kterým potom budou moci sbírat materiál v terénu pod vedením odborníků z ZJU.

Možná a podporovaná však budou jakákoliv témata, která propojí nabídku obou pracovišť.

V neposlední řadě je třeba zdůraznit, že studium Mgr. oboru China Studies v ČLR bude před studenty klást specifické výzvy vyplývající s odlišností obou akademických prostředí. Intenzivní kontakt s čínským akademickým prostředím je sám o sobě velmi důležitou studijní i životní výzvou pro studenty čínských studií na Západě. Seminář čínských studií bude studenty v prvním roce studia systematicky připravovat na to, jak tuto výzvu co nejlépe zvládnout.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info