Náš vyučující Wei-lun Lu byl habilitován docentem

26. 5. 2023

Bez popisku

Wei-lun Lu se habilitoval v oboru Obecná a diachronní lingvistika. Věnuje se korpusové kognitivní lingvistice, studiu metafory a stylistice. V habilitační práci zkoumá variabilitu konstrukce zprostředkovanou jazykovými prostředky kódování srovnatelných reálných situací. Srovnání konstrukcí je prováděno napříč jazyky (např. srovnání angličtiny a čínštiny) a také napříč žánry v rámci téhož jazyka. Cílem je ukázat škálu konstrukčních operací. Uvádí, že konstrukce scény vytvářená pomocí jazykového módu je omezena sadou lingvistických nástrojů dané jazykové komunity, a proto musí být vysoce konvenční a jazykově specifická.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info