Pro uchazeče o studium

Chci studovat...

Bakalářské studium

Přijímací zkoušky probíhají formou testů studijních předpokladů. Bližší informace k TSP najdete zde.

Obecné informace k přijímacímu řízení na FF jsou k dispozici zde.

Magisterské studium

Obor je určen absolventům bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního oboru (příbuzný obor bude posouzen). Studium tohoto oboru je pouze jednooborové – nelze je kombinovat s dalším oborem.

Data přijímacích pohovorů v roce 2018:

25. 6. – učebna 417 (budova U1, 4. patro, adresa: Úvoz 244/33, vchod z důvodu rekonstrukce přes Údolní 53, Brno)

6. 9. – učebna 417 (budova U1, 4. patro, adresa: Úvoz 244/33, vchod z důvodu rekonstrukce přes Údolní 53, Brno)

https://www.muni.cz/o-univerzite/fakulty-a-pracoviste/filozoficka-fakulta/211820-seminar-cinskych-studii

Týden před přijímačkami bude uchazečům zaslán rozpis s přesným časem pohovoru.

Požadavky:

1) Bakalářská diplomová práce spolu s posudky vedoucího práce i oponenta. Uchazeč vše dodá v pdf na e-mail janavavrova@mail.muni.cz nejpozději 10 dní před ústním pohovorem. Pokud je práce veřejně přístupná na stránkách příslušné univerzity, uchazeč zašle odkaz na adresu, odkud je možné práci stáhnout (včetně posudků vedoucího a oponenta).

2) Ústní pohovor. Tématem ústního pohovoru je studijní záměr studenta v zamýšleném magisterském studiu. Student přijde s předběžnou představou o tom, jakému tématu by se chtěl věnovat a přednese svůj studijní záměr ústně v ca 5minutovém projevu. Přijímací komise může v rámci pohovoru testovat schopnosti a znalosti studenta v jakémkoliv ohledu souvisejícím se zamýšleným studiem. Komise může rovněž vznést doplňující otázky k předložené bakalářské práci.

3) Vyžadována je znalost moderní čínštiny na úrovni B-1 SERR (viz http://www.amigas.cz/evropsky-referencni-ramec.html). Bakalářský titul ze sinologických oborů v Brně, Praze a Olomouci je dostatečným dokladem. Zájemci z jiných oborů předloží podrobný doklad o absolvovaném studiu čínštiny (místo, délka, intenzita). Znalost čínštiny může být testována v rámci přijímacího pohovoru.

Hodnocení přijímací zkoušky: bakalářská práce – max. 40 bodů, pohovor – max. 60 bodů (celkem 100 bodů). Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 75 bodů.

Obecné informace k příjimacímu řízení na FF najdete zde.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info